<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-B761DT0W2P"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-B761DT0W2P'); </script> Ticari Alacak Sigortası Nedir? | Ticari Alacak Sigortası | Alacak Sigortası | Erkyıl Sigorta

Ticari Alacak Sigortası Nedir?

Devlet Destekli Alacak Sigortası Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan, firmaların alacakları konusunda mağduriyet yaşamasını engelleyen bir sigorta türüdür.


Devlet Destekli Alacak Sigortası Nedir?


Devlet Destekli Alacak Sigortası Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan, firmaların alacakları konusunda mağduriyet yaşamasını engelleyen bir sigorta türüdür. Bu sigorta üretim ve hasar ödeme süreçleri olağandışı riskler yönetim merkezi tarafından takip ederek, firmaların çek, senet veya açık hesap şeklinde yapmış olduğu, yurtiçi satışlardan doğan alacaklarının tahsil edilememesi durumunda sigorta yaptıran firmaların alacaklarını ödeyerek tahsilat riskini teminat altına alır


Alacak Sigorta’sının amacı kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, iflas anlaşması, tasfiye, vb. Hukuki durumlar ile temerrüde düşmesini teminat altına almaktadır


Devlet destekli ticari alacak sigortası Sistemi’nden yıllık net satış hasılatı 125.000.000 TL’yi aşmayan KOBİ’ler faydalanabilmektedir. 


Sigortalılar yaptığı satışlar için 120, 180, 240 veya 360 güne kadar teminat seçimi yapabilmektedir. Prim tutarı KOBİ’lerin talep ettiği vade ve ile toplam yurtiçi alacak tutarına göre belirlenmektedir.


Devlet Destekli Alacak Sigortası primleri; azami %25 peşin ve geri kalanı 3 taksitle ödenebilir, primin peşin ödenmesi durumunda %10 indirim yapılacaktır.

HEMEN TEKLİF ALIN