<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-B761DT0W2P"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-B761DT0W2P'); </script> Ticari Alacak Sigortası | Ticari Alacak Sigortası | Alacak Sigortası | Erkyıl Sigorta

Ticari Alacak Sigortası

Devlet Destekli Alacak Sigortası Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan, üretim ve hasar ödeme süreçleri olağandışı riskler yönetim merkezi tarafından takip edilerek, Firmaların çek, senet veya açık hesap şeklinde yapmış olduğu, yurtiçi satışlardan doğan alacaklarının tahsil edilememesi durumunda sigorta yaptıran firmaların alacaklarını ödeyerek tahsilat riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devlet destekli bir Alacak Sigortası havuzu kurulmuştur.

 • Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış yurtiçi vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür.
 • Amaç; kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, iflas anlaşması, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesini teminat altına almaktadır.
 • Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’ne yıllık net satış hasılatı 125.000.000 TL’yi aşmayan KOBİ’ler dâhil olabilecektir. Sisteme dahil edilecek KOBİ’ler merkezi risk değerlendirmesi sonucunda belirlenecektir.
 • 120, 180, 240 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacaktır.
 • Primler; azami %25 peşin ve geri kalanı 3 taksitle ödenebilir, primin peşin ödenmesi durumunda %10 indirim yapılacaktır.
 • Prim tutarı KOBİ’lerin toplam yurtiçi alacak tutarı ve vadesine göre değişkenlik göstermektedir.

Alacak Sigortası Prim Oranı Nasıl Hesaplanır?

Prim hesaplaması, aşağıdaki tabloya göre hesaplanır. Sigortalanabilir ciro ile müşterinin seçmiş olduğu vade aralığına tekabül eden prim oranının çarpılması ile elde edilmektedir. Hesaplanan prim her halükarda 2.000-TL’nin altında olamaz.


Alacak Sigortası Prim Örnek Fiyatlandırma

Sigortalı Adayı Kobi’nin Vadeli Satışlardan elde ettiği ciro:8 Milyon TL Azami Ödeme Süresi:180 Gün

Teklif çalışılması için toplam cironun Min%50 sini oluşturan alıcılar büyükten küçüğe teklif ekranından sorgulanır.

Alıcılar ve Alıcıların ciro içindeki Dağılımı: A Firması: 2 Milyon TL / B Firması: 1 Milyon TL / C Firması: 500 Bin TL / D Firması: 500 Bin TL

8 Milyon TL Ciro ve Max180 Gün vadesi için fiyat çarpanı aşağıdaki gibi %0,60olarak belirlenir.

Net Prim=8Miox0,60=48BinTL

Brüt Prim=48BinTL+BSMV(%5)

Poliçe peşin tahsil edilecekse %10 indirim uygulanacak olup, Net prim 43.200TL Olarak hesaplanacaktır.

Azami teminat tutarı tabloda görüldüğü üzere net primin 30 katı ile sınırlı olacaktır.


Alıcı Azami Limitleri

A ve B Alıcıları için: Risk değerlendirme sonucunda, Risk skorlarının düşük olduğu(1,2,3,4)ve Max limit sağlanacağı kabul edilerek limitler ve teminat oranları belirlenmiştir. Esas değerlendirme merkez tarafından yapılacaktır.

C Alıcısı: Risk değerlendirme sonucunda, Risk skorunun 5 olduğu ve Max limit sağlanacağı kabul edilerek limitler ve teminat oranları belirlenmiştir. Esas değerlendirme merkez tarafından yapılacaktır.

D Alıcısı: Risk değerlendirme sonucunda, Risk skorunun 6 olduğu ve bu sebeple limit tahsisi yapılamayacağı kabul edilerek çalışma yapılmıştır. Esas değerlendirme merkez tarafından yapılacaktır.


Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda Hasar Süreci Nasıl Olmaktadır?


 • Opsiyonel süreler, Sigortalı’nın inisiyatifindedir. Dilerse, faturanın veya varsa çekin vadesinin dolduğu gün müdahale talebinde bulunabilir.
 • Hasar süreci, sigortalının Merkez’e başvurusu ile başlayacaktır. Hasar başvuruları, Sistem’e ait www.alacaksigortasi.gov.tradresinde yer alan bağlantı ile çevrimiçi olarak yapılır.
 • Sigortalı hasar dosyası için istenen tüm bilgi ve belgeleri zamanında Merkez’e iletmekle yükümlüdür. Merkez, gerekli kontrollerin ardından tüm bilgi ve belgeleri hukuk bürosuna iletecektir.
 • Tahsilat süresi bittiğinde tazminat ödemesi gerçekleştirilecektir. Bu aşamadan sonra da hukuk bürosu tarafından işlemlere devam edilecektir.
 • Hasar dosyası, tahsilatın artık mümkün olmadığına dair hukuk bürosunun görüşü varsa veya tahsilat maliyetleri alacak tutarından fazla tutacaksa, Merkez tarafından kapatılabilir.
 • Hukuki masraflarda Türkiye Barolar Birliği’nin ilgili yıldaki Avukatlık Asgari Ücret Tarife’si geçerli olacaktır.Ticari Alacak Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Alacak Sigortası ile sıkça sorulan soruları sizin için derledik. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Alacak sigortası yaptırarak işletmeniz için tahsilat sorunlarını bir kenara bırakıp yeni işlere odaklanarak işini büyütme fırsatını size sunacaktır. Kobi alacak sigortası tahsilat yükünü sizin üzerinizden alarak sigorta şirketine yükler ve bu sayede alacağınız tüm hukuki ve idari süreçler sizin yerinize yönetilir. Alacaklarınızın tahsilatı sorunsuz bir şekilde sağlandığı ve nakit akışınız kesintiye uğramadığı için kredibilitenizi arttırır.

Devlet Destekli Alacak Sigortası yurtiçi yapılan ileri vadeli, açık hesap, çek ve/veya senet karşılığı yapılan satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Ticari Alacak Sigortası kapsamında yapılan hasar ödemeleri bekleme süresi olan 120 günü takip eden 30 gün içinde ödemeler gerçekleştirilir.

Yıllık cirosu 125.000.000 TL’nin altında olan Kobiler Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası yaptırabilir.

Ticari Alacak Sigortası poliçe tanzim tarihinden sonra kesilen vadeli faturaları teminat altına alır.

Ticari Alacak Sigortası kapsamında sigorta şirketine hasar başvurunuzu yaparak tahsilat ve tazminat sürecini başlatabilirsiniz.

Aşağıda belirtilen satışlar Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası kapsamı dışındadır.

 • Peşin, 
 • Kredi kartlı, Banka teminatı(teminat mektubu DBS vb.)
 • Grup Şirketleri 
 • Kamu kurumları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlar.

 • Açık hesap, çek ve senet ile 
 • Vadeli faturalı,
 • Tüzel kişiliklere (şahıs şirketi, adi ortaklık, vb.) yapılan yurtiçi satışlar teminat altındadır.

Tahsilat sorunlarını bir kenara bırakıp işine odaklanarak işini büyütmek isteyen kobiler Alacak Sigortası yaptırmalıdır.

Risk değerlendirmesi sonucunda risk skoruna göre 750.000 TL ye kadar otomatik limit tahsisi yapılır, bu limitin üzerinde bir istek olması durumda talep edilen limitler değerlendirilir.

Teklif aşamasında kredi talebinde bulunulan her bir alıcı başına 10 TL sorgulama ücreti alınmaktadır. Verilen tekliflerin kabul edilerek poliçeleşmesi durumda herhangi bir sorgulama ücreti alınamamaktadır

Alacaklar ilgili tahsilat hizmeti sigortalın borçludan alacağı toplam alacak üzerinden yapılır. Eğer hasar başvuru tutarı Alacak Sigortası’nda verilen limit içerisinde ise bütün hukuki masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanarak yapılmaktadır. Alacağın borçluya verilen limitinin üzerinde olması durumunda ise sigortalı KOBİ verilen limitinin toplam alacağa olan oranı kadar Türkiye Barolar Birliği’nin ilgili yıldaki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden katılır.

KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası maliyeti sigortalanabilir ciro ile seçmiş olduğunuz vadeye göre belirlenmektedir.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’na başvurusu yapmak için Sitemiz üzerinden formunu doldurarak veya iletişim numaralarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki durumların ortaya çıkması durumunda borçluların teminat limitlerinde bir değişiklik yapılmaktadır.

 •  Çekinin yazılması
 • Senedinin protesto olması
 • Kredi takibine düşmesi durumu Başka KOBİ’ler tarafından o borçlu için hasar talebi yapılması 
 • Alıcı çıkartma işlemi yapıldığı durumunda işlem yapılana kadar kesilen faturalar teminata dâhil olup çıkartma işlem yapıldıktan sonra kesilen faturalar teminat harici olur.

Hayır. Her iki şirket ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

Yeni müşterinizle yapacağınız ticaretin sigortalı olabilmesi için fatura kesmede önce sigorta şirketine başvurarak yeni müşteriniz için limit tahsis talebinde bulunmanız gerekir. Talepler bir iş günü içerisinde cevaplanmaktadır.

Yapılan satış ile ilgili kesilen faturada vade tarihi yazması gerekmektedir,  

 Satış açık hesap olarak yapılmışa Kesilen fatura üzerinde yazan vade tarihi itibariyle 60 gün uzatma hakkı, 

 Satış Çek veya senetle yapılmışsa fatura vadesine 60 gün ekleyerek evrak alınması Sigortalı KOBİ’nin inisiyatifindedir. 

 Yani 100 gün lük bir fatura düzenlenmişse 160 güne kadar bir çek alınabilir. 

 60 gün üzerinde bir talep olması bunu kabul etmeden önce sigorta şirketinden onay alınması gerekmektedir. 

Evet, açık hesap satışlar Ticari alacak sigortası kapsamındadır.

Mevcut müşterileriniz için sigorta yapıldıktan sonra kesilen faturalardan doğacak alacaklarınız teminata dâhidir. Önceden kesilen borçlar teminata dâhil değildir.

Ticari alacak sigortası yaptıran firmanın mal verdiği alacaklılarından herhangi bir evrak istenmemekle berber bu firmaların sigortalandıkları İle İlgili bilgileri olmamaktadır.

Yurtdışı ihracat satışları devlet destekli alacak sigortası kapsamına girmemektedir.

Hayır. Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda bir hasarsızlık indirimi veya bir hasar sürpirimi uygulaması yoktur.

Kobi alacağının çek veya senede bağlandığı durumlarda vadenin dolduğu tarihten sonra 30 gün içerisinde hasar başvurusunda bulunması gerekir. Açık hesap işlemlerde 30 günlük başvuru süresi başlamadan önce 60 gün sigortalı kendi inisiyatifinde bekleyerek hasar başvurusu yapabilir.

Kamu kurumları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşlarına yapılan satışlar teminat kapsamı dışındadır.

Bütün sektörler ticari Kobi alacak sigortası yaptırabilir, teminat verilemeyen sektör yoktur.

Primler; azami %25 peşin ve geri kalanı 3 taksitle ödenebilir, primin peşin ödenmesi durumunda %10 indirim yapılmaktadır.

Fatura kesen veya fatura kesemiyorsa Sözleşmesi olan ve serbest meslek makbuzu düzenleyerek vadeli satış yapılması şartıyla poliçe yaptırabilirler. Mutlaka hizmetin verildiği borçlunun tacir sıfatı taşıması gerekmektedir.

Limit üzerinde ticaret yapabilirsiniz fakat sigorta şirketi borçlu için verilen limit kadar ödeme yapar.Sigorta şirketi limit kadar ödeme yapmasına rağmen toplam hasar üzerinden icra takibi yapıp borçludan yapılan limit üzeri tahsilatlar KOBİ’ye iade edilir.

Hayır.  Prim ciro üzerinden değil sigortalanabilir ciro üzerinden hesaplanır. Sigortalanabilir ciro Toplam ciro üzerinden aşağıda belirtilen satışlar çıkartıldıktan sonra kalan rakamdır.

 • Peşin ve kredi kartı ile yapılan satışalar,
 • Kamu kurumlarına yapılan satışlar,
 • Grup şirketlerine yapılan satışlar,
 • İhracat satışları, 
 • Banka teminat mektubu ve DBS ile teminata bağlanarak yapılan satışlar.

Normal alacak sigortası KOBİ’lerden ziyade daha büyük çaplı firmalara hizmet vermekte olup KOBİ’lerin bu ürünlere ulaşımı zordur. Daha fazla evrak talep edilmektedir. Devlet destekli alacak sigortası ile minimum evrakla KOBİ’lerin kullanımındadır.

Kesilen dövizli fatura üzerinde fatura kesim tarihindeki kur üzerinden TL bedeli yazıldığı durumlarda teminata dâhildir.Hasar olması durumunda hasar tarihindeki döviz kuru değil fatura kesim tarihi üzerindeki kur üzerinden ödeme yapılır.

Üzerinde vade tarihi yazan ya bir Sözleşme ya da fatura olması gerekmektedir.

Hem sigorta yaptıracak KOBİ’nin hem de borcunu ödememe riskine karşı teminat altına alınacak firmanın minimum iki yıllık bir firma olması gerekmektedir.
HEMEN TEKLİF ALIN