Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası İle Normal Alacak Sigortasının Farkı Nedir?

Normal alacak sigortası KOBİ’lerden ziyade daha büyük çaplı firmalara hizmet vermekte olup KOBİ’lerin bu ürünlere ulaşımı zordur. Daha fazla evrak talep edilmektedir. Devlet destekli alacak sigortası ile minimum evrakla KOBİ’lerin kullanımındadır.