Ticari Alacak Sigortasının Önemi Arttı

Türkiya Sigorta Birliği Başkanı Sayın Atilla Benli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada küçük ve orta ölçekli işletmeleri korumaya yönelik olan Ticati Alacak Sigortasında çeşitli düzenlemeler yapıldığını ve bu süreçte bu sigortanın öneinin arttığını belirtti.

Şirket bilançolarında %40 gibi önemli bir yeri olan alacakları koruması sebebiyle  “Şirketlerin hayat sigortası olarak adlandırabileceğimiz alacak sigortasının önemi kovid-19 salgının olduğu bugünlerde daha da artıyor” dedi. Senelik cirosu 25 milyon liranın altında olan KOBİ'leri kapsayan alacak sigortası, son düzenleme ile yıllık cirosu 125 milyon TL olan işletmeleri kapsayacak şekilde arttırılmıştır. Yapılan görüşmede Benli, alacak sigortası talebinde bulunan işletmelerin vadeli satışlardan elde ettiği cirosuna göre alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limitine sahip olabileceğini belirtirken “Son yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca KOBİ alacaklarına yönelik sağlanacak reasürans desteği, 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 döneminde yapılan sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan riskleri kapsak. Risklerin hasar prim oranı, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği taahhüt edilecek. Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıktığında söz konusu tutar, Merkezin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak, ayrıca tanımlanan devlet desteğine ek olarak, sunulan güvenceye yerli ve uluslararası reasürans şirketleri de katkı sağlayacak.”