Ticari Alacak Sigortası Primi Toplam Ciro Üzerinden mi Hesaplanır?

Hayır.  Prim ciro üzerinden değil sigortalanabilir ciro üzerinden hesaplanır.

Sigortalanabilir ciro Toplam ciro üzerinden aşağıda belirtilen satışlar çıkartıldıktan sonra kalan rakamdır.

  • Peşin ve kredi kartı ile yapılan satışalar,
  • Kamu kurumlarına yapılan satışlar,
  • Grup şirketlerine yapılan satışlar,
  • İhracat satışları,
  • Banka teminat mektubu ve DBS ile teminata bağlanarak yapılan satışlar.